سپ دریتریش

سپ دریتریش در 28 مه سال 1892 در هاوانگن ( Hawangen) در ایالات باواریا ، در قلمرو امپراطوری آلمان متولد شد. وی در سال 1911 در طول جنگ جهانی دوم به ارتش آلمان پیوست . در سال 1911 یه طور داوطلبانه در هنگ توپخانه باواریا در آگسبورگ پیوست و یکی از اولین خدمه های تانک های (تک خال تانک) آلمان بود . یه سبب خدمت داوطلبانه و شجاعتی کم نظیر یک عدد صلیب آهنین درجه 2 به وی تعلق گرفت . در سال 1918 به درجه گروهبانی ارتقا یافت . رکورد های دریتریش همچنان ادامه داشت و وی موفق به کسب صلیب آهنین درجه 1 به سبب شجاعت و شایستگی نظامی گردید .
پس از جنگ جهانی دوم وی به چندین شغل پرداخت از جمله: قصابی،کارگری در مزرعه،خدمتکاری،خدمت در نیروی پلیس، مدیر یک کارخانه توتون تنباکو ، افسر آداب رسوم کارگری در پمپ بنزین…

برای بدست آوردن اطلاعات تکمیلی به لینک روبرو مراجعه کنید : زندگی نامه سپ دریتریش

 

 

Leave a Reply